Projects

Batam

Batam

APARTMENT & HOTEL BLISS PARK

Jl. Gunung Bromo, Lubuk Baja, Nagoya, Batam

FORMOSA RESIDENCE

Jl. Imam Bonjol, Nagoya Batam

LOTTE Mart

Jl. Engku Putri, Batam Centre Core kel. Teluk Tering, kecamatan Batam Kota, Kota Batam

NAGOYA IT CENTER

Jl. Imam Bonjol, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota Batam